Ważne informacje

Duszpasterze

ks. mgr Kazimierz Bonarek – proboszcz parafii. Syn Jana i Marii Ruda, urodzony 21 sierpnia 1946 roku w Woli Żyrakowskiej. Ochrzczony 1 września tego samego roku w kościele parafialnym pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Straszęcinie. Szkołę Podstawową ukończył w Żyrakowie w 1960 roku. Egzamin dojrzałości złożył 7 czerwca 1964 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. W tym samym roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, które z wynikiem bardzo dobrym ukończył 6 maja 1970 roku, po przedstawieniu pracy dyplomowej: Studia nad przeszłością parafii Żyraków (rys historyczny), pisanej pod kierunkiem księdza Władysława Węgla. Stopień magistra teologii uzyskał na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w tarnowskiej Katedrze 31 maja 1970 roku z rąk ówczesnego Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Pracował jako wikariusz i katecheta w następujących placówkach duszpasterskich: Pilzno (4 lipca 1970 – 30 czerwca 1972 r), Tarnów – parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa (1 lipca 1972 – 20 października 1984). W tym czasie pełnił obowiązki wikariusza, katechety szkół średnich i zawodowych, a także od 2 lutego 1973 roku był seniorem zespołu księży wikariuszy. Dekretem z 16 października 1984 roku został mianowany administratorem parafii Koszyce Wielkie, a 10 listopada tegoż roku – proboszczem parafii. Odznaczony Expositorum canonicale oraz przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.

ks. mgr Dariusz Nowak – urodzony 19.08.1978r. w Dębicy, syn Jana i Kazimiery Ślusarska. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy wstąpiłem do Wyższego seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymałem z rąk Jego Ekscelencji Ks. Biskupa dr. Wiktora Skworca 29.05.2004r. Po święceniach pracowałem jako wikariusz w parafiach: Wadowice Dolne i Iwkowa, od 26 sierpnia 2010 zgodnie z decyzją Biskupa Ordynariusza pełnię funkcję wikariusza parafii w Koszycach Wielkich.

 

Duszpasterze którzy pracowali w parafii

ks.mgr Michał Rachwalski – urodzony 16.06.1982 w Bochni. Syn Wacława i Elżbiety z domu Pączek. Szkołę Podstawową ukończył w 1997 roku w Bochni. Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni w 2001 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Jego Ekscelencji Ks. Biskupa dr. Wiktora Skworca 26 V 2007 roku. Pracę magisterską napisał na seminarium naukowym z liturgiki: „Istota kultu liturgicznego Matki Bożej oraz formy Jej czci w pobożności ludowej” Po święceniach kapłańskich, 10.VI.2007r. został zamianowany wikariuszem w parafii Szalowa. Wikariusz w parafii Koszyce Wielkie 01.09.2007r. do 01.09.2010r., Obecnie przygotowuję się do pracy misyjnej w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.


ks. mgr Piotr Machnik – syn Józefa i Anny Olszowa, ur. 12 lipca 1971r. w Mielcu. Po ukończeniu szkoły Podstawowej i I LO w Mielcu, w roku 1990 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Studia teologiczne ukończył w 1996r. Pracę magisterską pod kierunkiem Ks. dr Adama Nowaka napisał na temat: „Powstanie i rozwój religijny parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie”. Święcenia kapłańskie otrzymał 25.05.1996r. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie z rąk Ks. Bpa. Ordynariusza dra hab. Józefa Życińskiego. Placówki na których pracował jako wikariusz: Piotrkowice (1996-1999), Moszczenica Małopolska (1999-2000), Pustkowie Osiedlu (2000-2001), Korzenna (2001-2003), Kamienica k. Łącka (2003-2006).Wikariusz w parafii Koszyce Wielkie 26.08.2006-30.08.2007r. Od 2008r. Wikariuszem w parafii Wadowice Dolne.

 

ks. mgr Wojciech Dudzik – ur. 23 kwietnia 1975 r. w Limanowej. Święcenia kapłańskie otrzymał w Tarnowie 27 maja 2000 r. Następnie pełnił obowiązki wikariusza w parafii Barcice.Wikariusz od 26 sierpnia 2003 – 26.08.2006. Z parafii Koszyce Wielkie przeniesiony na wikariat do parafii Wojakowa. Obecnie wikariuszem w parafii Krzyżanowice.

 

 

ks. Andrzej Bąk – syn Andrzeja i Anny Janiczek, ur. 27.06.1961 r.w Otfinowie, został ochrzczony w tamtejszym kościele parafialnym p.w. św. Piotra i Pawła Apostołów przez ówczesnego Ks. Wikariusza Józefa Dudziaka. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Przybysławicach, a egzamin dojrzałości złożył w 1982 r. w Technikum Chemicznym w Tarnowie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowiednia 04.06.1989 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Bazylice Katedralnej w Tarnowie z rąk J.E. Księdza Biskupa dr Jerzego Ablewicza. Jako Wikariusz pracował w następujących parafiach: Chomranice (1989-1992), Gromnik (1992-1997), Jodłowa (1997-2000). Od 28.08.2000 r. jako katecheta w parafii Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich do 2003 r. 26 sierpnia 2003 r. został wikariuszem parafii w Brzezna. Obecnie proboszczem w parafii Pisarzowa.

 

ks. mgr lic. Zenon Tomasiak, urodził się 4 lipca 1965 roku w Piwnicznej Zdroju. Wyświęcony na kapłana 25 maja 1991 roku przez biskupa Józefa Życińskiego w Tarnowie. Magister teologii. Od 1 lipca 1996 roku wikariusz w Koszycach Wielkich. W dekanacie Tarnów-Zachód pełnił funkcję wicenotariusza do spraw łączności internetowej. Od 28 sierpnia 2000 roku pracuje jako wikariusz w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu. Po przejściu z probostwa w Bukowcu, od 2009r. pełni urząd proboszcza i kustosza w parafii Jodłowa.

 

 

ks. mgr lic. teol. Janusz Adamczyk – wikariusz od 25 sierpnia 1993 roku do 30 czerwca 1996, kiedy przeszedł do parafii Świętego Jakuba w Brzesku.Obecnie pracuje jako wikariusz w parafii p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie.

 

 

 

ks. dr Ireneusz Neznal – wikariusz od 2 lipca 1991 do 25 sierpnia 1993 roku, kiedy rozpoczął pracę w parafii Błogosławionej Karoliny w Tarnowie. Obecnie jest proboszczem w parafii p.w. św. Kingi w Żegiestowie Zdroju

 

 

 

ks. mgr Zbigniew Stabrawa – wikariusz od 12 lipca 1987 do 2 lipca 1991 roku, kiedy przeszedł do Limanowej – parafia M.B. Bolesnej.Obecnie jest proboszczem w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Mordarce.

 

 

 

ks. Jan Ptak – wikariusz od 30 czerwca 1982 do 26 sierpnia 1987 roku, kiedy rozpoczął pracę duszpasterską w Bochni. W okresie wikariatu w parafii Przemienienia Pańskiego pełnił również funkcję Notariusza Sądu Biskupiego w Tarnowie. Obecnie jest proboszczem parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie. Pracował jako wikariusz w parafii Górki Mieleckie i Ropa, obecnie pracuje  jako duszpasterz w USA

 

 

ks. Dr Karol Dziubaczka – pierwszy proboszcz parafii Koszyce Wielkie – syn Franciszka i Zofii Zych, urodzony 7 października 1944 roku w Sędziszowej, parafia Siedliska Bobowskie. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej parafii. Egzamin maturalny złożył 25 czerwca 1962 roku w Krakowie. Podczas pobytu w Wyższym Seminarium Duchownym, odbył dwuletnią służbę wojskową. Po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych w Instytucie Teologicznym w Tarnowie otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze tarnowskiej z rąk biskupa tarnowskiego, Jerzego Ablewicza, w dniu 25 maja 1969 roku. W latach 1969 do 1971 pracował jako katecheta i wikariusz w parafii Zakliczyn n. Dunajcem. W latach 1971–1975 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego Kanonicznego Kanonicznego Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując stopień magistra i licencjata prawa kanonicznego. W latach 1975-1978 pracował jako wikariusz w parafii Limanowa-Sowliny. W roku akademickim 1978/1979 odbył studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując stopień doktora prawa kanonicznego. Od 1979 do 1982 roku pełnił urząd notariusza Sądu Biskupiego w Tarnowie i referenta w Wydziale Rodzinnym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Dnia 31 lipca 1982 roku został mianowany proboszczem parafii Koszyce Wielkie. Dnia 20 października 1984 roku został mianowany proboszczem parafii p.w. Św. Mikołaja w Bochni i pełnił urząd dziekana dekanatu bocheńskiego. W latach 1992-1999 pełnił urząd kanclerza Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Od 1 listopada 1999 roku pełni urząd penitencjarza w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. Otrzymał następujące odznaczenia kościelne: Expositorium Canonicale (1983), Rokieta i Mantolet (1984), kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Tarnowie (1991), kanonik gremialny Kapituły Katedralnej w Tarnowie (1995), kapelan Jego Świątobliwości (1995), Ad multos annos.

 

Księża Rodacy

Ks. Stanisław Tabiś, urodzony 15 sierpnia 1958 roku w Tomaszowie Lubelskim, wyświęcony 22 maja 1983 roku w Tarnowie. Proboszcz w Strzelcach Wielkich. W roku 2008 mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej  w Bochni.Dziekan  dekanatu Uście Solne.

Ks. dr. Bogusław Block FDP – urodzony 16 kwietnia 1961 roku w Tarnowie, wyświęcony 23 czerwca 1990 roku w Warszawie. Kapłan Zgromadzenia Księży Orionistów, adiunkt w katedrze psychologii rehabilitacji Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ojciec Arkadiusz Nowak SMA, urodzony 9 maja 1971 roku w Katowicach, wyświęcony 27 czerwca 1998 roku w Tarnowie. Kapłan ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, obecnie pracuje na misjach w Tanzanii.

Ks. mgr Sławomir Ptak – syn Stanisława i Mieczysławy Rybak, ur. 14 listopada 1977 r. w Tarnowie. Egzamin dojrzałości uzyskał w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Tarnowie w 1997 r. Diakonat otrzymał 18 maja 2002 r. w Tarnowie z rąk Ks. Bp. dr Jana Styrny w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Święcenia kapłańskie z rąk Ks. Bp. Ordynariusza dra Wiktora Skworca – 24 maj 2003 r. Obecnie pełni obowiązki wikariusza parafii w Ropie k. Gorlic.

Ks. mgr Paweł Tabiś, s. Andrzeja i Bożeny Nowak, ur. 29.03.1983r. w Tarnowie,. Wyświęcony na kapłana 30.05.2009r. Obecnie pracuje jako wikariusz w parafii Jasień.

O. mgr Anicet (Piotr) Gruszczyński OFM, s. Janusza i Anny Kopeć, ur. 19.03.1983r. w Tarnowie, wyświęcony na kapłana 19.06.2010r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Obecnie pracuje jako wikariusz w Opatowie.

 

Siostry Rodaczki

Siostra Maria Franciszka Łabędź CSSP, felicjanka, urodzona 7 maja 1936 roku w Zbylitowskiej Górze. Do zakonu wstąpiła 4 października 1954 roku. Śluby zakonne złożyła w Krakowie 23 sierpnia 1957 roku. Obecnie mieszka – ul. Smoleńsk 6 w Krakowie.

Siostra mgr Maria Radlińska RSCJ, ze Zgromadzenia Sióstr Sacre Coeur. Urodzona 19 września 1962 roku w Tarnowie. Do zakonu wstąpiła 26 sierpnia 1987 roku. Śluby zakonne złożyła w Warszawie 30 czerwca 1990 roku. Od 12 lat pracuje jako Dyrektorka Przedszkola Niepublicznego przy Zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusowego w Tarnowie.

S. Eulalis (Kinga) Limanowska ZMBM, ur. 24.06.1984r. Wstąpiła do Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Śluby zakonne złożyła 03.08.2008r. w Krakowie Łagiewnikach. Obecnie pracuje we Wrocławiu.

 

Zmarli Rodacy

† Ks. Józef Śmietana MS, urodzony 10 marca 1910 roku w Koszycach Wielkich, wyświęcony 26 czerwca 1938 roku w Przemyślu. Kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Zmarł 10 września 1975 roku w Szczecinie.

† Siostra Alberta Śmietana OSU, Urszulanka Unii Rzymskiej, urodzona 30 września 1897 roku w Koszycach Wielkich. Wstąpiła do zakonu 10 marca 1920 roku. Śluby złożyła w Krakowie w 1926 roku. Zmarła w Lublinie 28 kwietnia 1982 roku.

Polecamy